Gőrgényi János nyílt levele Villás Bélához

Kedves Lélektestéverem, szellemi mentorom és tanítói példaképem, Béla!

Vagyunk néhányan a Létezésben, akik meglehetősen régóta járunk tanításaid és felismeréseid mezején. Nejemmel karöltve, mi is egy több éves múlttal rendelkező követőid és tanítványaid vagyunk.

A hosszú évek során már számos “eseményt” adatott megtapasztalnunk, ami az Árkádia életében, ill. a közvetlen papok, főpapok tevékenysége során történt. Ezek az események nem mindig voltak kellemesek, szívmelengetőek, de igyekeztünk tudomásul venni, hogy vannak olyan élethelyzetek amelyek bizonyosfajta “hozzáállást” és az ezt követő “eljárást” vonják maguk után.

Azt is tudomásul vettük, hogy amiként egyre többen ismerték meg a tanításaid és jelenléted a magyar (és nemzetközi) szellemi életben, egyre többen szerettek volna kapcsolatban állni veled, amit te – érthető és logikus módon – azzal ellensúlyoztál, hogy körülbástyáztad magad olyan kiváló tanítványok (főpapok) jelenlétével segítőkészségével és tettrekészségével, akiken végigzúghatott a személyes kapcsolati ostromolások hullámverése.

Emiatt is vagyok kénytelen a nyílt levél megoldása mellett dönteni, nem lévén lehetőségem arra, hogy mindezt (amit alább leírok és kérdésekként felteszek) személyesen feléd tehessem meg!

Tanításaid egyik tartóoszlopa mindig is a megbocsájtás volt.
A másik nagy oszlop a bűn talmi ténye.
A harmadik nagy oszlop közös mesterünk Immánuel Jézus tanítása, miszerint: “ne menjen le a nap a te haragoddal!”

Az események (időnkénti viharos) sodrásában, a tavalyi év októberének egyik napján közölted velünk (papi és tanítványi berkekben), hogy egyik főpapod (és egyben szolgálatos “jobbkezed”) “méltatlan módon járt el és cselekedett”, ami végett úgy döntöttél, hogy végérvényesen megvonod tőle a bizalmad.

Tőled tanultuk azt is, hogy soha ne zsigerből engedjük a (reaktív) elménket megnyilvánulni, hanem aludjunk rá egyet, sőt! számoljunk el akár tízig vagy százig is!

Értő és figyelő tanítványod révén ezt meg is cselekedtem, és aludtam rá nemcsak egyet, de az egész évnek a további részében “aludtam rá” számosat. Ez alatt elszámoltam több millióig is, hadd lám mi létesül bennem, mi jön és mi megy…

A bennem megszülető kérdések azok, amiket időszerűnek látok hogy leírjak és feltegyek neked. Mindezt annak az újévet beköszöntő szellemiségnek a jegyében, amelyben remélhetőleg ez az évünk zajlani fog: a cenzurázatlan és félelemmentes őszinteség jegyében 🙂

Borbás János testvérünktől (is) megvontad a bizalmad (ezt talán helyesebb “d” betűvel a végén leírni, mint “t” betűvel…)

Közölted velünk hogy (többes számot használva): “szellemi és fizikai szinten minden erőt és képességet megvonunk tőle”

Nyílt kérdéseim hozzád:

1-. Szerinted ha valakit megtanítasz beszélni, biciklizni vagy táncolni (netán úszni), azt a képességet te (vagy bármelyikünk) valaha vissza tudod tőle venni?
2-. Ha a fent idézett rész szó szerint megvalósul(-hat)na János testvérünkön és életében, szerinted még életben lenne? Szerinted képes lenne szívvel-lélekkel megnyilvánulnia mindmáig környezetében?
3-. Mi nem a széles publikum vagyunk, hanem a papjaid és tanítványaid; részei vagyunk annak az egésznek amit te megálmodtál és létrehoztál.
Mi az oka annak, hogy nem közölted velünk eme fajsúlyos döntésed pontosan megnevezett okát?
Milyen “szellemi erőkhöz nyúlt”?
Milyen “dolgokat” oktathat, amiről azt állapítod meg hogy sem ereje, sem képessége, de főleg joga nincs?
Milyen alapon vehetjük bármelyikünk is azt a bátorságot, hogy jogokat követeljünk, amikor minden információnk és tanításunk a közös tudatmezőből fakad? (te tanítottad azt is nekünk, hogy nem a jogokat kell hangoztatnunk és számonkérnünk, hanem a személyes felelősségvállalást kell minden esetben szem előtt tartanunk…)
4-. Ha a tanításaid alappillére a “nem létezik bűn” axiomája, mégis miért bűnös az egyik Testvérünk?
5-. Ha a bűnnél tartunk, (ezek szerint mégis létezik?) milyen megbocsájthatatlan bűnt követett el János testvérünk? (vagy p.o. a marosvásárhelyi Szabó Levente ex-tanítványod és ex-papod?)
6-. A fenti kérdésből fakadóan: a megbocsájtás nemcsak Jézusnak (mint hitvallott mesterednek), hanem neked is ez az alap. Tanításaid értelmében a megbocsájtás a szeretet erejéből és jelenlétéből fakad. Ha nekünk valóban érdemes a tanításaid követni, hol a megbocsájtás? Hol a szeretet? Hol az elfogadás? Hol a megértés? Hol van a “második esély” lehetősége?
Hol van a “példamutatás a legjobb tanítási mód” elvének alkalmazása?
7-. Ha János testvérünk – egy elrugaszkodott példával élve – a sokadik gyermeked közül egynek kioltotta volna az életét (mondjuk egy borult és eszelős pillanatában), azt hogyan bocsájtottad volna meg neki? Ekkor mit tettél volna Béla testvérem? Hogyan dobtad volna vissza kenyérrel, ha egy öles oktávokkal jelentéktelenebb esemény miatt a kiközösítés máglyájára száműzted?
8-. Szerinted a “közösségünkben működő rend, harmónia és béke” jelenléte ezt a cselekvési módot eredményezi? Ez a rend, béke és szeretet “példát statuálása”?
9-. Azt közölted velünk, hogy a sötét erők behatolását tűzzel-vassal meg kell akadályozni a közösségbe jutástól, ill. hogy “kétségtelen hogy itt erről van szó”. Szerinted mindahányunknak, amikor negatív gondolataink születnek, vagy éppen zsigerből cselekszünk, akkor milyen erő van éppen jelen? A fény vagy a sötétség ereje?
Amikor valakit se szó, se beszéd kiközösítesz, az milyen erőnek a hozadéka? A fényé vagy a sötétségé?
Ha Jézus a megbocsájtást (élet-halál kérdésében) Judáson is, Péteren is pazarul gyakorolni tudta, akkor te egy főpapoddal szemben miért nem tudtad megtenni?
10-. Végezetül arra kértél fel bennünket, hogy legyen “sokszoros figyelmünkbe” a rend, a béke, a szeretet és a MEGÉRTÉS útján. Személy szerint engem mélyebben is megérintett ez a felkérésed. Éppen ezért engedd meg hogy szívtől-szívig megkérdezzelek:
– HOL VAN ITT A MEGÉRTÉS? Hol van itt a szeretet? Mikor tapasztaltál olyant az életedben, amikor a feltétel nélküli szeretet kiközösített téged bárhonnan is, bármiből is?
11-. Ex-jobbod és főpapod, János talán azt sem tudja hogyan nézek ki, nemhogy bensőségesen ismernénk egymást, vagy (uram bocsá!) “fizetett mecénása” lennék. Mégis mikor a nyílt válaszát megírta feléd, annak minden sora és minden szava a szeretet, a bölcsesség, a hála és az elfogadás virágba borulásától volt színpompás. Egy olyan tanítványnak volt a bölcs és lelkileg érett válasza, akiről azt üzented felénk hogy a sötét erők eszköze.
– Szerinted egy sötét erőtől fogva tartott ember képes egy ilyen minőségű válasszal élni?
– Ezek szerint ennyire hűlyének és birkának nézel mindannyiunkat Béla testvérem?
12-. Ha valóban elfogadó szívvel és őszinte magadba tekintéssel olvastad sorait, egy percig sem éreztél büszkeséget és ösztönzést hogy kihírdesd országnak-világnak:
– ECCE HOMO! EZ AZ ÉN SZERELMETES TANÍTVÁNYOM AKIBEN GYÖNYÖRKÖDÖM?
Te egy ilyen minőséget taszítasz ki a sorainkból és az életedből? Jól értelmeztem az egészet?
(mindentől függetlenül gratulációt érdemelsz, mert egy ilyen pazar tanítványt sikerült nevelned a kezeid alatt!) 🙂

Íme a 12 (apostoli) kérdésem feléd.
Viszont tudod mi ezekben a kérdésekben talán a legérdekesebb? Az, hogy mindezekre elsősorban nem is nekem (nekünk), hanem önmagadnak kellene őszinte és kendőzetlen választ adnod.

Már megírtam nem egy alkalommal, hogy a te jelenléted mint tanító, az életem számos és számtalan szegmensére volt (és van!) áldásos hatással! Őszintén beismertem magamban, hogy tettrekészséged, lelki fejlődésedben tett kitartásod és soron kívüli előrehaladásod mindig tisztelettel vegyes csodálattal töltött el. Isten látja a lelkem: NAGYON SOKAT TANULTAM TŐLED! A legnagyobb hazug és álszent lennék, ha ezt nem merném bevallani.
Ezért hálás vagyok és leszek neked mindenkoron és tiszta szívvel köszönöm!

A kérdés immár csak az, hogy milyen lelkülettel és megnyugvással vegyek részt egy olyan szellemi közösség többé/kevésbé aktív tagjaként, amelynek szellemi vezetője és annak cselekvései nem feltétlenül állnak összhangban a tanításaival? (…)

A kérdés továbbá az, hogy “bológató Jánosokra” van szüksége az Árkádiának, vagy a szeretetre megértésre és harmoniára törekvő szabadon szárnyaló sas-tanítványokra? Akik esetleg fel merik vállani önmagukat és veleddel együtt meg mernek kérdőjelezni dolgokat és cselekvéseket…

Az már hab a kérdések tortáján hogy a “12 apostoli” kérdésem végett milyen módon készüljek fel a saját lefejezésemre?

Tőlem is elveszel minden tudást, erőt és hatalmat?

Gondolod, hogy egy repülni tudó sastól bármelyen földi törekvés és energetikai hatalom el tudja venni a repülés ismeretét és tudatosságát?

Maradandó tisztelettel, megbecsüléssel, hálával és szeretettel Feléd,

Gőrgényi János
(vérpadon várakozó pap-tanítványod)

Reklámok

Gőrgényi János nyílt levele Villás Bélához” bejegyzéshez 15 hozzászólás

 1. Egy tény: Béla nagyon furcsa ember es nekem igen ellentmondásos es végső soron inkább üzletembernek, mint szellemi embernek tűnik.
  Azt gondolom, hogy igazi es igazat tanítoként sokkal szerényebben es szegényebben kellene előadni magát .
  Furcsán értelmezhető az is, hogy kerüli a személyes kapcsolatot…
  A mai világba meg ő is nagyon jól megelhet, hiszen mindent lehet…szabad a vásár , Egyszerűen csak jól, nagyon jól el a lehetőséggel es lehetőségboől!
  Csak gratulálni lehet neki!

  Kedvelés

 2. Most, hogy kezd kinyílni szemetek, szerintetek a tanításai megalapozottak? És amennyiben nem, akkor hány százalékban nem? Egyetlen pohár tiszta vizet egyetlen cseppnyi méreg hány százalékban tesz ihatatlanná? Ez csak költői kérdés volt, a választ magatokban találjátok meg! Nagyon sajnállak benneteket, kívánom, hogy találjátok meg azt az utat, amit Isten jelölt ki nektek és nem amit Ti, vagy a mesteretek…

  Kedvelés

 3. Isten aldjon mindanyiunkat.
  Valamilyen formaban valaszolt Villas Bela a papjainak a nyilt levelekre,kerdesekre?
  Ha igen akkor szivesen olvasnam,halgatnam.
  Koszonom.

  Kedvelés

 4. Kedves fènytesvèreim!

  A mesterèhez el megy a tanitvànya 1-nap
  sok esztendöt,ès mèg több megèrtèst tanulva.
  Majd oda lèp mesterèhez ès azt mondja
  mester ennyi èv utàn sem nyertem el
  a bölcsessèg titkàt,elàrulnàd nekem??
  Azt mondja a mester:
  a bölcsessèg titka,hogy soha nem veszekszel!
  Igazat adsz! Ès föleg nem vitatkozol idiotàkkal!
  Azt vàlaszolja a tanitvànya,nem mester èn nem hinnèm hogy ennyi lenne!!!!
  A mester azt vàlaszolja meg hajolva
  IGAZAD VAN!!!
  Harag,bosszú ès csupàn rossz indulat hajt bennetek!!!
  De szerintem ti ingyen csinàlnàtok!!!
  vagy nem????????

  Kedvelés

 5. Béla nem holmi marketinges mint a motivácios előadó személyiségfejlesztő trénerek ő igen is tudja az igazat és csak is az igazat mondja sokat köszönhetek az egyházának és a sok spirituális köröknek nagy mértékben kinyilt a szemem sokkal magabiztosabb vagyok ha bemész a boltba és veszel egy könyvet 5.000-ért aminek a cime hogy “hogyan hozzuk ki magunkbol a maximumot és legyen nagy az önbizalmunk” attol nem lesz jobb az életed a hazugságokrol több 1000 és több millió könyveket lehet irni a youtube-on lévő eladőadásokbol sokat lehet tanulni de a legegyszerűbb ha elmész 1 előadására 1500ft többet ér mint a youtube videók én amikor tehetem elmegyek 1 előadásra ha nem tehetem meg akkor marad a youtube de élőbe sokkal jobb mert közbe avatást csinál minden emberen de a legjobb ha 1 képzést teszel le rengeteg képzése van és többet ér mint bármi más

  Kedvelés

  1. Azért az nagy szerencse, hogy nem tud az Öreg avatni. Főleg ha minden előadásán kérés nélkül is csinálja. A rengeteg képzéséből meg jobban járt volna ha legalább egyet elsajátít alaposan.

   Kedvelés

 6. Nekem nehezen sikerült felfogni, hogy a tanító és a tanítás nem ugyanaz, és majdnem kidobtam a hiteles tanítást egy lelepleződött áltanító miatt, aki egyébként Villást utánozza.Teljesen hiteltelen tanító is átadhat teljesen igaz tanításokat, amelyeket még csak nem is ért. Pl. mert idegen tollakkal ékeskedik, mások tanításait árulja jó pénzért. Szóval, ha a tanító már nem hiteles a szemedben és nem tartasz már igényt a közvetítésére, akkor érdemes utánanézni a tanításai forrásának.

  Kedvelés

 7. Chrenkó Ferenc
  július 30, 2018 – 2:59 du. Válasz
  Nekem nehezen sikerült felfogni, hogy a tanító és a tanítás nem ugyanaz, és majdnem kidobtam a hiteles tanítást egy lelepleződött áltanító miatt, aki egyébként Villást utánozza.Teljesen hiteltelen tanító is átadhat teljesen igaz tanításokat, amelyeket még csak nem is ért. Pl. mert idegen tollakkal ékeskedik, mások tanításait árulja jó pénzért. Szóval, ha a tanító már nem hiteles a szemedben és nem tartasz már igényt a közvetítésére, akkor érdemes utánanézni a tanításai forrásának.

  Kedvelés

  1. Az idiotizmus dogmáját valljátok szüntelen’s oktalan, mert saját utat nem találva koptatjátok magtalan… Egy VEZETŐNEK ilyen radikális lépését meg KELL magyaráznia mindenkinek, hogy ne keltsen zavart a hívei és követői között. Ha erre nem képes akkor már nem tiszta vezető és a hatalma eltorzult. Amúgy kedves-nek vélt embertársaim, Villás Béla egy kiváló szónok és felemelő stílusban képes a Lélekről szólni, DE amikor a Szellem világával foglalatoskodik meg-megbotlik néha… ezt látni, hallani is lehet. A minden jót…

   Kedvelés

 8. Kedves Görgényi János!
  Hagyja ott azt a mocskos szektát! Én megeszem a bakancsomat, ha ön érdemi választ kap a levelére.
  Egy ilyen egoista pszichopata seggét nyalni fölösleges, sőt káros. Csak kihasználja a köré sereglő birkákat.
  SOHA nem láttam még igazi spirituális embert, minden csak a pénzről szól. Pedig szerettem volna egy mestert, de csak anyagias, beképzelt, egoista seggfejeket lehet találni.
  Amúgy ki a bánat az az Immanuel Jézus?! Immanuel Kant, olyan volt. Meg Názáreti Jézus volt. 😀
  Jézusom…

  Kedvelés

Mesélj, mi van most benned?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s